6 ต.ค.62 เวลา 9.00 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อเสนอรูปแบบทางเลือก (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 361 กับถนนบ้านสวน – หนองข้างคอก เพื่อนำเสนอความเป็นมาของโครงการฯ วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษา รูปแบบทางเลือกให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

6 ต.ค.62 เวลา 9.00 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภ…

ขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงาน “วันไลออนส์สากลบริการ ปี 2562” Lions Service Day 2019-2020 Distirct 310-c ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของระหว่างสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 – ซี ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านสวน จัดกิจกรรม บริการทันตกรรมขูดหินปูน อุดฟัน ถอดฟัน ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน (งดอาหารหลังเที่ยงคืน) มอบแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ วัดสายและประกอบแว่นสำหรับเด็ก บริการคัดกรองและผ่าตัดตาต้อกระจก บริการตัดผมจากโรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา นานาชาติ ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งในเด็ก ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อย่าลืม !! นำบัตรประชาชนติดมาด้วย สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพัชร์ศศิ ผดุงรัตนรัชต์ 084-654-9879 หรือกองสวัสดิการสังคม 038-184555 ต่อ 8

ขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงาน “วันไลออนส์สากลบร…