000000000000000000000000000000000000

Previous
Next

ข่าวรับสมัครงาน

ไม่พบเรื่อง

              วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมเดินขบวนแห่เกวียนกัณฑ์ ในงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 ครั้งที่ 150 บริเวณถนนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี พร้อมทั้งเข้าร่วมทำพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดใหญ่อินทาราม

ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง