ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

การที่ประชาชนบันทึกภาพหรือวิดีโอขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น เนื่องจากกลัวว่าจะถูกยัดของกลางนั้น “สามารถทำได้”

แต่ต้องไม่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน และหากเจ้าพนักงานกระทำความผิดจริง สามารถนำภาพหรือคลิปวิดีโอมาเปิดเผยได้โดยไม่เป็นการหมิ่นประมาท “แต่จะต้องไม่ทำการดัดแปลง” แก้ไขภาพหรือคลิปวิดีโอในลักษณะนำความเท็จมาเผยแพร่

Cr. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม