บ้านสวนมีดีประเภทผลิตภัณฑ์จากผ้าและเครื่องแต่งกาย

ข้อมูลผู้ประกอบการ

          นางศรีสุพรรณ ศรีเจริญ บ้านเลขที่ 116/88 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์ 097-1502241

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ “กระเป๋าเก็บกุญแจทำมือ และถุงผ้าทำมือ”

          เดิมนางศรีสุพรรณ ศรีเจริญ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท และได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท ประกอบกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ได้เปิดอบรมในหลักสูตรการเย็บกระเป๋าด้วยผ้า จึงมีโอกาสเข้าร่วมอบรม และได้นำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอด ในการเย็บ    กระเป๋า และศึกษาเพิ่มเติมทางสื่อโซเชียล  เพื่อใช้ในการพัฒนางาน จนสามารถสร้างรายได้

ราคาจำหน่าย

          – ถุงผ้า 40 บาท

          – กระเป๋ากุญแจ 59 บาท

ขั้นตอนและกระบวนการการผลิต

          – ผ้าที่จะนำมาเย็บต้องไม่นิ่มจนเกินไป และจะใช้ผ้า canvas เป็นส่วนใหญ่