การจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย” ประจำอำเภอ

  • สภากากาชาดไทยได้กำหนดให้มีแผนแม่บทการพัฒนา ระบบงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของสภากาชาดไทยประจำพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดกาบริหารจัดการอาสาสมัครสภากาชาดไทยในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ตามที่สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดได้ประชุมปรึกษาหารือกับนายกเหล่ากาขาดจังหวัด ๗๖ จังหวัดและกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค ๑๒ ภาคผ่านระบบทางไกลออนไลน์ไปแล้ว โดยมีกรอบแนวคิดจัดตั้ง”ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย” ประจำอำเภอ
  • จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป สมาชิกยุวกาชาด ผู้นำท้องที่และท้องถิ่นสมาชิก อสม. ฯๆ เข้าเป็นอาสาสมัครสภากาขาดไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามพันรกิจของสภากาซาดไทยประจำ
  • พื้นที่หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ นางสาวแพรพลอย หมื่นสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
  • โทร -๓๘-๒๗๓๙๓๐ หรือ .๘๕-๕๑๕๕๖’๖๓ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยด้านล่างนี้
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download