ข่าวกิจกรรม Facebook

26 พ.ย.62 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมยูงเพชร ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สืบเนื่องมาจากเกิดเหตุวาตภัยบ้านเลขที่ 518/95 หมู่ 10 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 18.50 น. ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามที่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป