ข่าวกิจกรรม Facebook

20 ธ.ค.62 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปี 2563 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยภายในงานมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดง ความสามารถของเด็ก การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การแข่งขันเกมทางการศึกษา และการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน