การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองของเทศบาลเมืองบ้านสวน

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองของเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 4/2565 และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน