ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

1 ก.ค.63 เวลา 14.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 361 กับถนนบ้านสวน – หนองข้างคอก ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน