ข่าวกิจกรรม Facebook

16 ธ.ค.62 เวลา 13.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 361 กับถนนบ้านสวน – หนองข้างคอก โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในการประชุม โดยมีประชาชนเข้าร่วมฯเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน