ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

4 มี.ค.63 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายชัยชนะ อาจวารินทร์ สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านสวน ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี เข้าร่วมการประชุมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งกำหนดจัดงาน อบจ.ชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี