ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว บริเวณเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และหลายพื้นที่ในอำเภอเมืองชลบุรี ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. จึงขอให้พี่น้องประชาชนกักเก็บน้ำ