ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

3 เม.ย.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อละอองละเอียด ด้วยเครื่อง ULV เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้

1. สวนพรพัฒนา
2. ซอยไดม่อน
3. ซอยตึกน้ำ
4. สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 13 ชลบุรี
5. ซอยบ้าสวน หนองข้างคอก 21
6. ซอยรัตนสวัสดิ์ 1
7. ซอยหลังบ้านพักดับเพลิง
8. หมู่บ้านแพร เพชร แก้ว
9. สนามหญ้าเทียมช้างสามเศียร
10. ถนนเศรษฐกิจ เริ่มจากปากซอยเมรี่
11. หน้าร้านเสริมดีเซล
12. ซอยดงตาล
13. หมู่บ้านพฤกษา(มาลัยทอง 1,2)