แผนที่แสดงหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

1. QR-Code สถานที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

2. คลิกที่ภาพ QR-Code จะแสดงแผนที่เลือกตั้ง

เขตเลือกตั้ง ตำบลบ้านสวน

 

เขตเลือกตั้งตำบลหนองรี และ ตำบลหนองข้างคอก(บางส่วน)