ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

12 มี.ค.63 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นำหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมรับฟังการให้ความรู้ในการป้องกันการระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน