ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

9 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนายม จังหวัดอำนาจเจริญ ที่เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ “ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน