ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ภาพกิจกรรมการรับเงินสด ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากผลกระทบสถานการณ์โรคติดต่ออันตราย (Covid-19) ครัวเรือนละ 1,000 บาท (ทะเบียนบ้านละ 1 สิทธิ์) สำหรับผู้ที่มีลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 – 23 เมษายน 2563 โดยมีนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านสวน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ และเยี่ยมเยียนพบปะกับพี่น้องประชาชน ณ จุดรับลงทะเบียน