ข่าวกิจกรรม Facebook

23 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีฯ ณ ถนนชลมารควิถีเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บริเวณศาลาประชาคม “รวมใจชน” ชลบุรี) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี