ข่าวกิจกรรม Facebook

18 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ร่วมมือ ร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนน” บริเวณถนนสุขุมวิท ถนนพระยาสัจจา โดยรอบโรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี