ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

11 ก.ค.63 เวลา 09.30 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรือง และความยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดอ่างศิลา โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี