ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

28 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดผาสุการาม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี