ข่าวกิจกรรม Facebook

23 ต.ค.62 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นำพนักงานรักษาความสะอาดเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก และ ร.21 รอ. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้ริเริ่มกิจการรถไฟในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2433 ณ บริเวณสถานีรถไฟชลบุรี