ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

29 พ.ค.63 เวลา 16.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ร่วมกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน โดยนำสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชน ชุมชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน