ข่าวกิจกรรม Facebook

28 พ.ย.62 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้พนักงานฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรม “นัดวันทิ้งขยะชิ้นใหญ่” ครั้งที่ 6 รวบรวมขยะชิ้นใหญ่ได้ประมาณ 960 กิโลกรัม และหากประชาชนท่านใดมีขยะชิ้นใหญ่ แต่ไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหน ทางเทศบาลเมืองบ้านสวนมีบริการขน เช่น โซฟา เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือขยะชิ้นใหญ่อื่นๆ ในทุกๆวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 038-184555 ต่อ 5 หรือ 081-359-1989