ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

3 มิ.ย.65 เวลา 08.30 น. นางกัญติมาภรณ์ อัปมะให ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลาริมทะเล ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี