ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

16 ส.ค.65 เวลา 10.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมแจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ยากลำบากในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพฯ ,ไตรสรณะพุทธสมาคม เม่งหุย ชลบุรี และเทศบาลเมืองบ้านสวน ณ. ศาลาสุขนิรันดร์ (ย่งเต็กเทีย) ไตรสรณะพุทธสมาคม ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี