ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมตรวจความเรียบร้อยเครื่องอุปโภคบริโภค ก่อนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย ดร.เดชณรงค์ ไพบูลย์นันทพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี เขต 5 และพนักงานกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวนให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 86 ราย