ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

1 ก.ค.67 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับนายประวิทย์ แสงเปล่ง ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน