ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

1 ต.ค.64 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน นำโดยสมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวนให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 88 ราย