ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

1 ธ.ค.64 เวลา 09.00 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการสร้างกุศลด้วยใจ ถวายด้วยจิต ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการทำความดี น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หย่วยรับบริจาคโลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี