ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

1 พ.ย.65 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน นำโดยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวนให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 82 ราย