ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 45 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566

1 มิ.ย.66 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ฯ นักเรียนจากโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ เข้าร่วมโครงการเมืองบ้านสวนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และเป็นการลดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค ณ วัดธรรมนิมิตต์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี