ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

1 เม.ย.67 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของโครงการฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน