ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

10 พ.ย.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อมอบนโยบายการทำงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน