ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

11 ก.ค.65 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะดอบ จังหวัดศรีสะเกษ ที่เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การบริหารจัดการที่ดี” ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน