ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

11 ก.ค.67 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นเทศบาลนครบ้านสวน และเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน