ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

11 มิ.ย.66 เวลา 09.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการจัดการศึกษาและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน