ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

11 เม.ย.65 เวลา 16.00 น. นายสมหมาย โคตรโสภา ผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักช่าง นำพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมเปิดพิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี