ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

11 เม.ย.65 เวลา 16.30 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนางกัญติมาภรณ์ อัปมะให ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายโอลี เสมอกิจ ที่ได้รับโล่รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี สาขาภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2565 จากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ภายในพิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี