ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

12 ก.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกิจกรรมถวายเทียนและจตุปัจจัย ตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงการยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพุทธศาสนาและเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ณ วัดธรรมนิมิตต์ วัดใหม่บ้านสวน วัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) และวัดชมพูแก้ว