ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

เนื่องจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีสำนักช่าง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังทั่วเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน และสั่งการให้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่น้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน

ศูนย์รับแจ้งเหตุเทศบาลเมืองบ้านสวน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 038-282153 , 038-281182 ตลอด 24 ชั่วโมง