ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

12 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นำพนักงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day “ถนนท้องถิ่น สะอาด สวยงาม ปลอดภัย” เพื่อรับมือกับปัญหาค่าฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่เริ่มมีค่าเกินมาตรฐาน บริเวณถนนบ้านสวน – หนองข้างคอก ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี