ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

12 ส.ค.65 เวลา 07.00 น. นางสาวจริยา กลิ่นอุดม ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี