ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

12 เม.ย.65 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนนำโดย ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากท่านนายกฯ นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน และคณะผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปี 2565 ณ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน