ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

13 ก.ย.64 เวลา 13.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับบริษัท กรีนอะมิตี้ จำกัด ที่ลงตรวจ ติดตาม พร้อมทั้งประชุม อปท. นำร่องในการรับการชี้แนะ (Coaching) การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน