ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

13 ธ.ค.64 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ พร้อมรับทราบข้อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุมยูงเพชร ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน