ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

13 พ.ค.67 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้ นางสาวสิรวี วงษ์บำรุงจิตร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยพนักงานกองสวัสดิการสังคมร่วมกับชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการในเขตเทศบาล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนพิการพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ จำนวน 21 ราย