ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

13 มี.ค.67 เวลา 09.30 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ จากเทศบาลตำบลหัวกุญแจ จังหวัดชลบุรี ที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งนำโดย นายทัศนัย สวัสดีมงคล นายกเทศมนตรีตำบลหัวกุญแจ พร้อมทั้งเรียนรู้การทำเสื้อมัดย้อม จากชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อไป ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน