ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

13 ม.ค.65 เวลา 13.30 น. นางจันทนา ทองแดง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้าใจในการรับผิดชอบตัวชี้วัดและเพื่อให้สามารถนำเข้าข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอย่างถูกต้อง ในโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อสร้างแนวคิดการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน