ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

13 ม.ค.67 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) เข้าร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม รวมถึงให้เด็กและเยาวชน ได้รื่นเริง สนุกสนาน ในวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงความสามารถของเด็ก การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การแข่งขันเกมทางการศึกษา และการจัดกิจกรรม จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการจัดโครงการฯครั้งนี้ ณ ลานกีฬาในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน (โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน)